HUMAN TEAM BUILDING & COACHING A L’EMPRESA

Metodologia
  1. Visita previa del coah a l’empresa per detectar necessitats i conèixer l’empresa i la seva problemàtica
  2. Presentació del projecte a l’empresa amb les necessitats observades
  3. Realització de l’activitat en el dia pactat
  4. Raport de l’activitat realitzada i de les experiències observades pel coach durant l’activitat
Temporització

La durada de la dinàmica és aproximadament de 3 h. Consisteix en tres parts molt marcades.

  1. Presentació i apropament al fet casteller (30-40 min)
  2. Pràctiques castelleres (1 hora i 30 min)
  3. Reflexió individual i col·lectiva (1 hora) per part del coach
Objectius

Els objectius estaran marcats per l’empresa i el coach. I en termes generals són els definits en l’anterior apartat.

Materials

Tots els participants tindran l’experiència d’enfaixar-se i posar-se un mocador casteller que es pot oferir personalitzat amb el logo de l’empresa com a record de l’activitat (opcional). Tot el material será cedit per Minyons de Terrassa.

Localització

Primera part: sala de reunions

Segona part: exteriors de l’empresa o espai acordat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*