COACHING & HUMAN TEAM BUILDING

Des de l’experiència del coaching i de la psicologia d’empresa hem creat una proposta innovadora que barreja el coaching amb els castells. Les semblances en la construcció d’un castell i el funcionament d’una empresa són moltes i en ambdues la participació, la implicació, la motivació i la comunicació de cadascuna de les parts implicades és imprescindible i essencial per l’èxit.