COACHING & HUMAN TEAM BUILDING

Des de l’experiència del coaching i de la psicologia d’empresa hem creat una proposta innovadora que barreja el coaching amb els castells. Les semblances entre la construcció d’un castell i el funcionament d’una empresa són moltes i en ambdues la participació, la implicació, la motivació i la comunicació de cadascuna de les parts implicades és imprescindible i essencial per a l’èxit.

 

QUÈ FEM A COACHING & CASTELLS?

Amb l’ajuda d’un coach que assessora les empreses a partir de les seves necessitats i problemàtiques observades mitjançant una visita prèvia, Minyons de Terrassa us ofereix una experiència enriquidora i eficaç per prendre consciència de la importància de la comunicació i de la implicació de tots els treballadors.
Fer castells ens permet treballar aspectes referents a les diferents competències bàsiques a través de la cooperació, de l’esforç, de les ganes de superació personal i del treball en equip. Competències necessàries claus avui  per a aconseguir l’èxit en una gran empresa. Cal remarcar que les torres humanes destaquen pel seu fort component emocional. És evident que contenen un marc social i afectiu molt arrelat a la pràctica del fet casteller.

Un castell de construcció humana és impossible realitzar-lo de forma individual. Es necessita de diferents equips amb tipologies de persones diferents i una gran planificació i gran encaix entre equips i pisos per poder tirar endavant la construcció. Tot i així, s’ha de fomentar el valor de la pertinença al grup i la capacitat de sacrifici individual com a gran actiu pel treball en equip.
L’assoliment de l’èxit no ha de ser d’uns individus sinó el resultat de l’esforç, compromís, dedicació i concentració en la feina per part de tot el grup. Aquest èxit és el que posa en valor el sacrifici individual en pro de l ‘equip, sent això motor de motivació i pertinença al col·lectiu. Aquesta expressió de cultura popular catalana ha estat reconeguda com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO el 2010.

COMPENTÈNCIES EMPRESARIALS QUE TREBALLEM

Comunicativa

En la bona comunicació es fomenten tots els bons equips. S’insta als participants del taller a treballar de manera cooperativa, compartir i intercanviar les seves experiències per trobar una millora de cara al bon i millor funcionament. I als altres a escoltar i a atendre amb una actitud receptiva i atenta.Comunicativa: En la bona comunicació es fomenten tots els bons equips.

Personal

L’actitud de concentració i el compromís individual és bàsic per establir bones dinàmiques de treball col·lectiu. Es demana als participants una actitud pro-activa i capacitat de càrrega de treball individual i d’equip, d’esforç i compromís en participar en un castell (metàfora d’una empresa). Posteriorment es demana una reflexió interna sobre quina seria la seva posició en un castell i quines qualitats individuals poden millorar la seva aportació a l’empresa per assolir l’objectiu comú.

Social i interpersonal i Confiança

L’empatia i col·laboració són una de les virtuts del treball. Els participants del taller han de treballar espatlla amb espatlla per assolir l’objectiu. Sabent-se les seves capacitats i febleses cal estar atents per ajudar al del costat quan aquest necessiti col·laboració.

COACHING & CASTELLS (MINYONS EXPERIENCE)

Us Uferim

HUMAN TEAM BUILDING & COACHING A L’EMPRESA

Us Oferim

HUMAN TEAM BUILDING & GIMCANA A LA MOLA

Us Oferim