COMPENTÈNCIES EMPRESARIALS QUE TREBALLEM

Comunicativa

En la bona comunicació es fomenten tots els bons equips. S’insta als participants del taller a treballar de manera cooperativa, compartir i intercanviar les seves experiències per trobar una millora de cara al bon i millor funcionament. I als altres a escoltar i a atendre amb una actitud receptiva i atenta.Comunicativa: En la bona comunicació es fomenten tots els bons equips.

Personal

L’actitud de concentració i el compromís individual és bàsic per establir bones dinàmiques de treball col·lectiu. Es demana als participants una actitud pro-activa i capacitat de càrrega de treball individual i d’equip, d’esforç i compromís en participar en un castell (metàfora d’una empresa). Posteriorment es demana una reflexió interna sobre quina seria la seva posició en un castell i quines qualitats individuals poden millorar la seva aportació a l’empresa per assolir l’objectiu comú.

Social i interpersonal i Confiança

L’empatia i col·laboració són una de les virtuts del treball. Els participants del taller han de treballar espatlla amb espatlla per assolir l’objectiu. Sabent-se les seves capacitats i febleses cal estar atents per ajudar al del costat quan aquest necessiti col·laboració.