Human Team Building & Coaching

Des de l’experiència del coaching I la psicologia d’empresa hem creat una proposta innovadora que barreja el coaching amb els castells. Les semblances en la construcció d’un castell i el funcionament d’una empresa són moltes i en ambdues la participació, implicació, motivació i comunicació de cadascuna de les parts implicades és imprescindible i essencial per l’èxit.

Amb l’ajut d’un coach que assessora les empreses a partir de les seves necessitats i problemàtiques observades mitjançant una visita prèvia,  Minyons de Terrassa us ofereix una experiència enriquidora i eficaç per prendre consciència de la importància de la comunicació i la implicació de tots els treballadors.

Us oferim múltiples opcions perquè podeu triar la que més s’adapti a la vostra empresa.

Fer castells ens permet treballar aspectes referents a les diferents competències bàsiques a través de la cooperació, l’esforç, les ganes de superació personal i el treball en equip. Competències necessàries claus avui en dia per a aconseguir l’èxit en una gran empresa. Cal remarcar que les torres humanes destaquen pel seu fort component emocional. És evident que contenen un marc social i afectiu molt arrelat a la pràctica del fet casteller.

 

Un castell de construcció humana és impossible realitzar-lo de forma individual. Es necessita de diferents equips amb tipologies persones diferents i una gran planificació i gran encaix entre equips i pisos per poder tirar endavant la construcció. Tot i així, s’ha de fomentar el valor de la pertinença al grup i la capacitat de sacrifici individual com a gran actiu pel treball en equip.

L’assoliment de l’èxit no ha de ser d’uns individuals sinó el resultat de l’esforç, compromís, dedicació i concentració en la feina per part de tot el grup. Aquest èxit és el que posa en valor el sacrifici individual en pro de   l ‘equip, sent això motor de motivació i pertinença al col·lectiu. Aquest fet de cultura popular catalana ha estat reconegut com a patrimoni immaterial de la humanitat declarat per l’UNESCO el 2010.