Human Team Building & Coaching

Competències empresarials que treballem

 Comunicativa: En la bona comunicació es fomenten tots els bons equips. S’insta als participants del taller a treballar cooperativament, compartir i intercanviar les seves experiències per trobar una millora de cara al bon i millor funcionament. I els altres a escoltar i a atendre amb una actitud receptiva i atenta.

 Personal: L’actitud de concentració i el compromís individual és bàsic en per establir bones dinàmiques de treball col·lectiu. Es demana als participants una actitud pro-activa i capacitat de càrrega de treball individual, d’esforç i compromís en participar en un castell (metàfora d’una empresa). Posteriorment es demana una reflexió interna sobre quina seria la seva posició en un castell i quines qualitats individuals com poden millorar la seva aportació al col·lectiu per assolir l’objectiu comú.

Social i interpersonal i Confiança: L’empatia i col·laboració són una de les virtuts del treball. Els participants del taller han de treballar espatlla amb espatlla per assolir. Sabent-se les seves capacitats i febleses estar atents a ajudar al del costat quan aquest necessiti col·laboració.

Objectius de la sessió

  1. Presentar l’activitat que es durà a terme.
  2. Apropar -se als castells, conèixer les seves dinàmiques i els seus valors humans.
  3. Valorar els castells com un fet humà positiu treballant en equip.
  4. Potenciar la comunicació, el compromís, l’esforç tot assajant i fent castells.
  5. Establir relacions entre el fet casteller i les dinàmiques de l’empresa.
  6. Reflexionar sobre la importància d’actitud individual sobre l’ equip.
  7. Compartir les aportacions individuals al col·lectiu l’empresa.